Taxi Airport bestellen


Prijs: € 0,-

prijzen zijn voor 1 t/m 4 pers.

prijs 5 t/m 8 pers. is + 10%


Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Waar u Go2airport leest geldt ook voor: Taxiairportbestellen.nl Eindhoventaxibestellen.nl

1. Service en Contractvorming

1.1 Go2AIRPORT handelt ook als een bemiddelaar-vervoersmakelaar voor een derde partij taxi vervoeder. Het contract of een overeenkomst van het voorzien van de taxidienst is tussen u en de derde partij taxi vervoeder, vanaf nu aangeduid als uw vervoeder.
1.2 Door het reserveren van een Taxi service, gaat u een overeenkomst aan met de vervoeder.
1.3 Reserveringen bij Go2AIRPORT zorgen wij voor u een passende taxi vervoeder en indien beschikbaar een geschikte voertuig.

2. Reisgegevens

2.1 Vergelijk uw reserveringsgegevens met de bevestiging van Go2AIRPORT. Eventuele veranderingen of discrepanties moeten direct aan Go2AIRPORT doorgegeven worden.
2.2 Iedere verandering bij de aanvang van de reis moet aan uw chauffeur worden doorgegeven.
2.3 Er wordt rekening gehouden met vluchtvertragingen maar kan leiden tot mogelijke wachttijden. Wij adviseren de klant om Go2AIRPORT te benaderen als de vertraging meer dan een uur is. Mocht u eerder landen dan blijft de verwachte ophaaltijd op het reserveringsformulier gehandhaafd, dit i.v.m. de voor gaande ritten - de planning - beschikbaarheid van voertuigen. De time table wordt ook van te voren geraadpleegd bij aankomst als hulpmiddel, ook hier in kunnen onnauwkeurig heden en afwijkingen van tijden in voorkomen. De time table wordt 1 ½ uur voor de verwachte aankomst nogmaals door ons geraadpleegd, dit i.v.m. de aanrijtijd, tijdens de aanrijtijd kunnen dus nog schommelingen voor komen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 De aansprakelijkheid voor het voorzien van taxi diensten tussen u en de derde vervoerder is uitsluitend beperkt tot die twee partijen tussen wie de dienst is gecontracteerd. De aansprakelijkheden van Go2AIRPORT die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn beperkt tot die van een derde partij bemiddelaar tussen u en de vervoeder. Iedere aansprakelijkheid als het gevolg van het leveren van taxi diensten zal alleen de verantwoordelijkheid zijn van de vervoeder en hun verzekeringsmaatschappij.
3.2 Noch wij, noch de vervoeder kan verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies (inclusief het missen van een vlucht) als gevolg van onvoldoende reistijd, file, overmacht, autopech, dan wel andere onverwachte omstandigheden zowel materieel dan wel menselijk.
3.3 Door hierbij in te stemmen, accepteert u dat Go2AIRPORT op geen enkele manier verantwoordelijk zal zijn voor enige vorm van verlies, kosten of door u aangesproken kan worden bij enig probleem met het vervoer en dat alle klachten worden door gestuurd naar de vervoeder.
3.4 Het niet dragen van de veiligheid gordels berust bij u eigen verantwoordelijkheid, de boetes zijn niet voor de vervoeder.

4. Beschikbaarheid van diensten

4.1 GO2AIRPORT is bemachtigd namens de vervoeder om iedere door u geplaatste reservering te weigeren als de inhoud en de bagage niet overeenkomt met de ritopdracht.
4.2 Alle in de website opgegeven informatie is te goede trouw en geacht juist te zijn op het moment van afdrukken. Go2AIRPORT zal niet verantwoordelijk zijn voor enige onnauwkeurigheden als het gevolg van verouderde informatie, welke niet is doorgegeven.

5. Betaling

5.1 De vaste manier van betalen is contant aan de vervoeder , tenzij er anders is afgesproken. Bij het begin van de rit wordt de volle betaling gevraagd (in het geval van een retourrit zal er een betalingsbewijs gegeven worden) . pinnen kan-maar niet in elk Taxivoertuig aanwezig.
5.2 Op sommige bestemmingen is vooruitbetaling per bank overschrijving vereist .De klant zal hierover per email geïnformeerd worden zodra de boeking is gemaakt.

6. Algemeen annuleringsbeleid van reserveringen

a) Meer dan 48 uur voor vertrek: 25%
b) Binnen 48 uur voor vertrek: 100%

7. Kinderstoeltjes

7.1. Ieder land heeft verschillende wetten en regelgevingen richting het gebruik van baby en kinderstoeltjes.in Nederland en België zijn deze niet verplicht, Deze voorwerpen moeten direct bij de Reservering aangevraagd worden en hangen af van beschikbaarheid. Er worden extra kosten hiervoor berekend , van 5 Euro per rit per stoeltje. Het in bewaring nemen van u eigen kinderstoeltje is 15 euro.

8. Extra baggage

8.1 In onze prijzen zit een koffer en een stuk hand bagage per persoon inbegrepen. Extra bagage en grote voorwerpen kunnen extra in rekening( € 5,- per koffer – buggy ) worden gebracht. Benader

Go2AIRPORT

voor verdere informatie. (rolstoel € 10,- mits opvouwbaar )

9. Overmacht
Go2AIRPORT

en jouw chauffeur kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht, of door andere omstandigheden die niet te overzien of buiten het bereik van de chauffeur of vervoeder zijn.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

Op al deze termen en voorwaarden is de Nederlandse wet van toepassing.

11.

Houdt de Taxi schoon en zuiver na u komt er weer een ander.

 

Privacy Statement

Privacy Statement Taxi Casey Go2airport – Driving
Inleiding
Go2airportg (hierna: “wij of Taxi - Casey”) verwerkt persoonsgegevens van haar Klanten, werknemers en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
Wie zijn wij?
Wij zijn een online Taxi- verhuur bedrijf . Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. In dit geval vind je trouwens ook altijd een privacy statement op de website van dat betreffende partij, waarin je nog meer specifieke details kan terugvinden.
Wij zijn gevestigd In Nederweert met een depot in Oirschot
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, aanvraag en bevestiging ( ticket ) details, betaalgegevens, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID.
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten de persoonsgegeven verwerken.
klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke diensten wij voor u uitvoeren, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, het gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze uit te voeren ritten en dienstverlening bij een aanvraag – in de vorm van een tickets details met een bevestiging om onze opdrachten zo goed mogelijk te plannen.
Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
Werving (marketing)
Taxi – Casey beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails.
Ook maken wij voor Taxi – Casey gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via o.a Facebook . Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden
Bijzondere gegevens:
Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt.
Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben ook door ons laten verwijderen. Hiervoor stuur je een e mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.


Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e - mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen.
Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst – order en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.
Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met het bedrijf Hosting Graphicgenie website en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Taxi – Casey.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.
Links
Op de websites van Taxi – Casey zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Taxi – Casey is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.